kina_2_og_lJemar Norpower

I Vågen traff vi to karer fra Jemar Norpower som ventet på at et lasteskip skulle komme å løfte ombord to seismikk-arbeidsbåter som bedriften har solgt til et kinesisk selskap.
kina_2
Ottar Fedøy på dekk og Jan Roar Johannessen ventet på et lasteskip , og tok en liten tur opp i Vågen. Jemar Norpower har også tidligere levert en slik farkost til et selskap i Kina. Ikke verst av vår hjemlige kjente sjark og arbeidsbåtprodusent ute i Sørsundet.