roll_lite
En liten tur utpå ga ferskfisk i dag . Det er fint sjøvær som ser ut til å vare. Borte ved Smøla-landet er det fisket riktig fin og mye torsk i det siste hører vi. Utafor land her i byen er det labert, men ferskfisken reddes .
roll_1
Jan Erik Rolland drar på noe tungt som viste seg å være ei hyse rykket ved sporden. Men den forsvant fra sluken i overflaten.
roll_2
Fisken begynte ikke å bite før det nesten var mørkt. Her ble det en fin torsk på Jan Erik Rolland som var med en ut for å få ferskfisk i dag.(mobilfoto)
roll_3
Longe, sei og noen fine torsker i dag også.