bars_lite

Nikolai Skomsøy har vært utafor Gripværet og fått skikkelige sværinger et par dager. Feltet ligger 1 time og et kvarters kjøring md sjark fra byen. Det rapporters om mange kjempetorsker som prøvde å sluke sei på vei opp fra dypet.
bars_1
Her basker Nikolai Skomsøy med en torsk som var temmelig nøyaktig 20 kilo.
bars_2
Det er visst stor torsk som går i seistimene nå. Tidligere i år  fulgte torsken silda sørover .
bars_3
Olav Angvik( t.h) var nedom og fikk tak i et par store flekka torskesider.