pano_1Bruhagen Panorama

Det boligfeltet det er mest rift om på Averøya nå, er feltet Bruhagen Panorama nord for kommunesenteret. Feltet har en fin og åpen plassering med utsikt utover Ekkilsøyvika i nord. Feltet ligger  i underkant av 15 minutter fra Kristiansund med bil etter at tunnelen til averøykarrain ble ferdig, og kan vel bli et supplement og konkurrerende boligfelt med byen når innfartsveien er stappfull av stillestående biler. Flere har handlet hus på Averøya siden tunnelåpningen. Et kvarter fra Goma til sentrum av Bruhagen slår en "ny averøying" fra byen fast.
pano_1
Bilde fra feltet mot Langnesset og Ekkilsøya. Å holde gjengroing av kulturlandskapet her for å beholde utsikten blir vel en oppgave slik som alle andre steder.  (Foto: Jakob Arve Junge)
pano_2
Arbeidene med tilførselsveier er godt i gang. (Foto : Jakob Arve Junge)
pano_3
Utsikt mot Bremsneshatten fra feltet.
pano_4
Ute ved sjøen i Naustvollan like ved byggefeltet er det anlagt en flott småbåthavn . (Foto: Jakob Arve Junge)
pano_5
Fra Ekkilsøyvika og Langnesset. Feltet ligger på høyden til venstre på andre siden av vika.