EU_bildeGrei link

Av Tom E. Felberg
Noen kan få seg en overraskelse fordi det ikke lenger sendes ut varsel om når bilen skal på EU-kontroll. Klikk på linken nedenfor, og da kommer du til Statens vegvesen sin side. Der kan du legge inn registreringsnummeret på bilen selv, og da får du svaret "tvert."
https://svvgw.vegvesen.no/http://timeplan.vegvesen.no/exttime/tidspunkt.aspx
EU_bilde
Om det nå skulle bli en ekstremt sein vår, er det ikke fare for bilen på bildet.
Den må ha gjennomført kontrollen seinest 31.10.2012, og innen da vil vel snøen være borte. (Får vi håpe!)