amb_lite10 mill i tap ?

Sløsing med midler og grov innkompetanse sier en leser til Brunsvikanytt.

(22.02.2010) Den som fikk kontrakten, opplyste allerede før kontraktinngåelsen at han ville ha problemer med å levere. Likevel inngikk Helse Midt-Norge kontrakt med denne leverandøren, som på sin side fastholdt tilbudet i tillit til signaler om kompensasjon fra oppdragsgiveren.
amb_1
Les mer om denne saken: Ambulansetjenester HMN