futt_l_og_2

Vi får i dag  vite at Amfi Futura skal utvide bygget med 30 meter i retning vestover. I dag kom maskiner fra Olav Alvheim Maskinstasjon og begynte litt vestenfor bygget. Futura ble åpnet i 1989, og har nettopp gjennomført store forandringer .
futt_1
Futura utvider mot skogen til venstre her med 30 meter. Det nærmeste huset blir revet. Om utbyggingen blir over alle etasjer er vi ikke kjent med for øyeblikket.
futt_l_og_2
Maskiner fra Olav Alvheim  Maskinstasjon på Frei ankom og begynte såvidt på grunnarbeidene i dag.