julland9.april 1940

I dag 9.april er det 70 år siden tyskerne okkuperte Norge. Landet ble tatt på senga den dagen, til tross for at det var hele 5 henvendelser til forsvarsministeriumet i god tid på at vi måtte mobilisere forsvarsstyrkene. 9. april ble endelig mobiliseringsordre utstedt, men da med postverket ! Når ungdom meldte seg til forsvarsleire på Østlandet for å få utlevert våpen, var det tyskerne som satt i luka. Rart ikke dette fikk noe etterspill mener vi.
julland
Tyskerne pøser på med utstyr i Ålborg i Danmark som skal til Norge i aprildagene 1940. Til Kristiansund kom ikke tyskerne før 7. mai, men byen vår var da bombet i filler 28. april til 1. mai.