abbbu_liteAbyss-bå

"Fosnakallen" som tilhører undervannsservicebedriften Abyss, fant et stort tre ute på Talgsjøen i dag. Dette ble tatt ombord og levert til havnevakta på Devoldholmen.
abbu_1
Passelig stort til å ødelegge skrog og propell på en båt var dette treet. (Foto: Johnny Skomsøy)