kino_l_og_13 dimensjonal

Vi stakk oppom Caroline i dag for å se på den fantastiske nyervervelsen som er kommet; en kjemestor PC som sender 3 dimensjonal film ut på lerretet. Vi har sett på Facebook at Molde skulle få dette som første by i fylket, men "dér var dæm statain". Kinoen i Kristiansund er underlagt Oslokinoene, og de satser i Kristiansund med en 4 K maskin som er det ypperste digitale kinoutstyr på markedet. Molde kommer ikke etter før senere i høst, da med en 2 K maskin som er lenger ned på skalaen.
kino_l_og_1
Kinomedarbeider Wanja Hvitsand viser fra filmen Shrek på hardisk. Ved siden ligger de gamle filmrullene som det var mye mere arbeid med som transport, støv, statisk elektrisitet og fare for båndsalat når tape-rester kom i systemet. Hun sier at dette er en revolusjon for kinoen.
kino_2
Her er den 250 kg tunge datamaskinen med kjøling og projektor som er montert. Pris 7-800.000 kroner som betales av Oslo Kinomatografer. Det er bare Verdal og Kristiansund som er underlagt Oslo. De andre kinoer her i fylket er kommunale eller private. Resultatet med påførte 3 D briller var helt fantastisk. Gå å se !
kino_3
Her det gamle kinoprojektorrommet, antagelig fra kinoen var ny i 1954. Utstyret ligner faktisk på en Skoda 4,7 cm panservernkanon i en bunker i Brunsvika fra krigstiden.
kino_5
Moldekinoen opererer nesten på dette stadiet teknisk sammenlignet med Caroline i Kristiansund per dags dato.