stopp_lite

Askeskyen fra Island stopper all flytrafikk. Skyen som har beveget seg inn over Vest og Nordnorge har beveget seg 1600 km fra i går oppe i 6-10 km høyde i jetstrømmen. Utslippet fra vulkanen ventes å dreie ned mot Danmark og Tyskland , og Kastrup er den neste flyplassen som kan bli stengt. Asken vil vannes ut etter hvert med regnet, og mulig kan Vestlandet være fri for aske over luftrommet i morgen sier eksperter. Kommer asken opp i stratosfæren opplyses det at den kan være det i mange år. Det foreløbige skrekkscenarioet er at utslippet fra Island kan vare i to år. Vi får håpe at naturen roer seg ned, men dette vil aldri kunne temmes.
stopp_1
Flystoppen rammer mange også helikoptertrafikken fra feltene utenfor kysten.
stopp_3