bridgezz

Merkelige store forbrente deler av en lystbåt ble funnet ved Vikanneset på Freiøya i dag. Småtteri var det heller ikke; 4 x 5 meter får vi opplyst. Havnevesenet fikk beskjed om funnet og rekvirerte kranvogn for å få delene på land.
bridge
Vikan Transport som kranet delene på land sier det ser ut som deler av en flybidge på en større lystbåt. Det her blir vel en gåte å finne ut av. (Foto: Kristian Stabbursvik)