miran_liteDalefeltet øst

Saken om planer for å flytte omlastingsstasjon for husholdningsavfall på Myran /Sommerro på Dale er lagt død. Naboer reagerte kraftig på dette da det kom fram i planer som var blitt tilgjengelige. Kommunens representanter gikk straks ut og sa dette var en glipp med lovnader å ikke anlegge noe slikt her ved boligfeltet.
miran_2
Det blir ingen omlastingssatasjon her inne på Sommerro/Myran. Flere hadde vurdert søksmål hvis planene hadde blitt satt ut i livet. Saken er heldigvis avklart sier naboer her til BN.