flot_liteForskning

flot_2
flot_1
En av flottørene som var forbundet med det undersjøiske kraftverket  er skadet og dradd i land. Det var problemer med for svake stag (PVC) ned til bunnen. De 5 pumpesylindrene på bunnen som drev generatoren var hele 6 meter lange.