bred_lie

Bred tranport av noe slag ute på Averøyveien i dag.
bred_1
Hva som kom langs veien her kjenner vi ikke til , men følgebiler foran og bak med gult blinkende lys og skilting ga et greit varsel om at noe var på vei. Waage Transport fikset denne spesialtransporten.