frei_lite30 sekker

Her skulle de to karrene levere 30 sekker véd til en kunde i Kokkolaveien. Det går hardt på brensel i vinter, og de to her kommer fra Freiprodukter i Sødalen.frei_1
Rune Jørgenvåg (t.v) og Kristian Gujord fikk litt å gjøre her da alle sekkene skulle bæres på nedsiden av huset. Det var umulig å komme ned med bil. Men det var visst inges sak ifølge ansiktsutrykket.