drf_lite

Under rydding kom det fram et gammelt draft fra Norges geografiske oppmåling av kysten som var oppmålt i perioden 1870 til 1910. Slike kart var veldig forseggjort før i tiden.
drf_lite
Små fine tegninger av fyrstasjonene langs kysten er trykket inn på kartet. Hestskjæret fyr ble først tent i 1879. I 1883 ble store deler ødelagt av en voldsom storm og sjø . Da var det ute av drift i 3 uker.
drf2
Fyrstasjonen rett over for Klubbneset slik den en gang måtte ha sett ut. Det første fyr-systemet her på Staveneset var satt opp så tidlig som 1842. Nå i 2010 skal det være et spill om lostjenesten på kysten her ute. Det kan bli en spesiell opplevelse her ute nord på Averøya.
drf_3
Grip fyr fra 1888 er også selvsagt tegnet inn på det gamle sjøkartet.
drf_1
Historisk sett er det også et funn. Navnet Brunsvika het Kjønviken (fra Daniel Kyndvik) den gangen. Gården til Brun som hadde reperbanen(ex  Danholmenget) er kommet med og heter altså Brunsvik her.