gang_1_pg_LIte

På Mellemværftet har de bygd et gangspill og tilhørende utstyr etter gammelt mønster. Dette ble tatt ut for prøving på kaia der nede i dag. Det er skoleelever fra St.Hanshaugen som sammen med folk fra værftet har bygd innretningen på verkstedet   i Vågen , og dette vil inngå i fysikkopplæringen sammen med det kommunale prosjektet Levende Vågen. Godt at noen tar vare på tradisjonene og håndverk fra gamle dager. At det bygges gangspill i 2010 er heller sjeldent. Om ikke unikt.
gang_1_pg_LIte
Gangspillet er en nøyaktig kopi av det spillet som stod på kaia her i alle år. Det er dog redusert med 10 % i forhold til det orginale.
gang_3
Her prøves spillet. John B. Johannessen (midten)  sier til BN at det tidligere var flere slike spill her ved Mellemværftet. Blandt annet stod et 16 manns spill for å dra opp skuter på slip før maskinkraften ble tilgjengelig.
gang_2
En fornøyd  gjeng i Vågen . F.v. Knut Hagen, Eirik Bach, Jan Ivar Bjørkmann, Jan Erik Visnes, Morten Brevik og prosjektleder for Levende Vågen, Tarjei Moen.  det som gjenstår her nå er metallbeslag på spillet.
gang_4
John B. Johannessen viser oss hvor på Mellemværftet det gamle gangspilletpå kaia stod en gang.