brei_2c Stått lenge

Etter det vi får opplyst er det tapt 1375 meter breiflabbgarn fra utenfor Bremsnesflua i retning Klubba/Stavneset, og de har stått lenge. Det er snakk om 6 måneder. Garnene stod i skipsleia, og mest sannsynlig har skipspropellere kuttet blåser natters tid. Slike tapte garn er et stort problem, men de kan fiskes opp med lange vaiere med kroker. Er dette tilfelle på Bremsnesfjorden, bør de finnes og hentes opp straks. Fiskeridirektoratet avdeling Møre er varslet.
brei_2c
Utsikt fra sjømerket på Bremsnesflua nordover mot Klubba. Det er et stykke utenfor her og nordvestover at over 1, 3 km garn skal være forsvunnet.
brei_3
Her er den omtrentlige posisjon. Dybden kan være fra 130 til nærmere 200  meter.
brei_1
Slike garn råtner ikke, og kan drepe ned fisk på årevis. Her breiflabb i garn utenfor Karihola som stod uten å røktes i lang tid.