ote_lite

Det er sjelden å se en død oter på et svaberg ute ved havet, men det ligger en ytterst ved bergene på enden av veien ved Revhammeren.
ote_1
Hva som har forårsaket dette er uvisst. Den har tilsynelatende ingen ytre skader. Kanskje hund eller ørn har vært på ferde. Det får vi vel aldri vite. Vanligvis er en død oter å se etter at den har druknet i en teine eller ruse.