fest_12 FG Prosjekt

Brunsvikanytt har oversendt GPS kordinatene for to bunkere i Karihola som kan reddes fra ødeleggelse i forbindelse med det nye Dalabukta feltet. Feltet er nå godkjent av kommunale myndigheter. FG prosjekt er som den første utbygger i byen interessert i å ta vare på disse nå historiske byggverker fra krigstiden.
fest_2
Roger Naas hadde GPS og stilte med den for å ta posisjonene på de to bunkerne.
fest_4
Bygg 141 og 142 "Unterstand mit Heinrich Rahmen" og posisjoner lagt inn på tyskernes eget kart . Vi ser har også strømkabler og telefonkabler som var lagt ned. Det oransje er tilhørende boligbarakke( Wohnbaracke)som lå midt mellom.

fest_3
Bunkerne her er tørre og i forunderlig bra stand.
fest_12
Torkild Lenes i FG Prosjekt:

Kordinatene vil være nyttig ifm planlegging av arbeider med veg i Dalabukta.Ser ut til at vi kan klare å bevare i hvert fall den ene bunkersen. Litt spent på om bunkersen mot sør vil komme i konflikt med innfartsveien til boligområdet. Vi skal strekke oss i hvert fall , for om mulig å bevare de bunkersene som de er. Videre detaljprosjektering vil avdekke om det er mulig.