alf_xxxFra 1980 tallet

Bunkerne på flyplassen som ble satt opp tidlig på 1980 tallet , blr rasert i disse dager. Bunkerne var maskingeværstillinger som skulle dekke rullebanen og områdene omkring . Det er Forsvarsbygg som har gitt ordre til tilintetgjørelsen etter at den kalde krigen i Europa har sett sin ende. BN mener allikevel at dette er historiske bygg fra denne tiden; å ødelegge de er helt bortkastet og unødvendig historisk sett.
alf_1
Alf Erling Skar fra Alvheim i ferd med å rydde og fylle igjen bunkerne i skogen ovenfor Flyplassveien. De ble anlagt her i begynnelsen av 1980 tallet.
alf_2
100 m lenger mot vest ligger også en bunker med skytestilling og overdekt løpegrav. I tillegg er det også en slik bunker øst for småflyhangaren på flyplassen.
alf_3
Positivt at Avinor har fjernet det gjengrodde landskapet i svingen ved terminalbyggene. Nå er det utsikt til flyoppstillingsplassen slik det var for 25 år siden.