lus_lite

Det var voldsomt til trykk og finfordelt vann ved et oppdrettsanlegg innenfor Steinsvika på Averøya i dag. Det har vært så mye snakk om avlusing av laks, men vi fikk ikkke undersøkt om detr har noe med dette å gjøre. Kanslkje det var vanlig rengjøring av noe for den del.
lus_1
"Tor Viking" og noen karer holdt på med noe vanntrykkgreier her i dag.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her