1942_xxxxFestiviteten

Det dukker opp litt forskjellig i veggene under oppussing og ombygging av Festiviteten som Rausainn Bigg holder på med. Dagens funn er gamle aviser fra 1942 på betongveggene. Også aviser fra 1958 ble funnet bak tapeten. Tidligere er det funnet konsertoversikter for de tyske soldatene som var på underholdning i Festiviteten.
1942_no_1
Romsdalsposten fra 1942 må dette være siden TK ikke ble gitt ut fra 1941 til 1945. 1942 var også 200 års jubileumsåret for Kristiansund som by. (Foto: Johnny Rødsand)
1942_no_2
Reklame for Tobakkshjørnet og smed Astad 29. juni 1942. (Foto:Johnny Rødsand)
1942_no_3
Johnny Rødsand (t.v) sier det er mye rart å finne i veggene i Festiviteten. Her sammen med Andreas Høgseth. (arkivfoto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her