kvern_lite

Det foregår øst for Kvernberget for tiden. Entrepenørfimaet Hæhre A/S fra Vikersund driver på for fullt med området som skal "huse" utvidelsen på rullebanen. Det er ikke mye igjen av Gløsvågdalen slik den var.
kvern_1
Sedimenteringsbassengene er nå fylt opp og skal skille ut slam fra området. En ledning er lagt langt ut i Gløsvågen.(Foto: Håkon Bloch)
kvern_2
Opptil 10-12 meter med leire har det vært enkelte steder ned til fast fjell. Det var sjøbunn her i dalen for 5000 år og lengere siden.(Foto: Håkon Bloch)
kvern_3
Området pr St.Hans østøver mot haugene som skal sprenges ned. (Foto: Håkon Bloch)
kvern_5
Vestover mot flyplassen fra Kutrøhaugen. Det er et stort prosjekt dette, og de nærmeste 2 årene blir det anleggsvirksomhet her. (Foto: Håkon Bloch)