kjell_1960

Av Wenche Horne

25.august var det femti år siden første skoledag for Kjell Terje Fevåg og Bjørn Ove Angvik. det var det andre kullet med førsteklassinger siden skolen ble bygd i 1959. Du verden hvor tiden har gått.
kjell_1960
Her stod de to skolekameratene, BOA (t.v) og Kjell Terje Fevåg den 25.august 1960 og ventet at det skulle ringe inn. Dagen ble markert ved at Bjørg Angvik  var  med som i 1960, nå også med Tuva Kristin, barnebarn til Boa som går i 3dje klasse.