jern_lite_og_1

Det er rekordmye metaller på Norsk Metallretur på Løkkemyra. Om lag 5000 tonn alt i alt får vi vite av Rolf Hammerås, driftsleder ved anlegget.
jern_lite_og_1
Biler er endel av lageret. Mandag skal endel presses til en liten blokk. Det går an å kjøpe deler fra vrakene, men ha med verktøy selv.
jern_2
Det er voldsomme mengder her nå. Firmaet avventer prisen på metallet før de selger.
jern_3
Det taes imot plast også. Her presses de sammen i en kontainer.
jern_4
En slags ubrukt vanninjektor fra et av feltene utenfor kysten som de ikke fikk bruk for går rett til skrot. Prøv å bestill en slik og se prisen !