ro_sm

Karen på det berømmelige brettet er stadig å se her og der. Litt av en seilas i sommer har det vært.
ro_1
Bildet her fikk vi fra Christoffer Nilsen Nordahl og er tatt med iPhone gjennom en kikkert utenfor Balders vei.