mot_l

Eieren av fiskebåten "Mercur" har funnet sin måte å markere motstand mot EU på.
mot_1
Sterkt uttrykk for motstand: dette modifiserte merket var klistret opp på skutesiden. (Foto: Odd Arild Fiske)