veg_2

Da blir det skikkelige forhold for bilister og gående/ sykkel gjennom Kårvåg. To kilometer med flott gangvei ble åpnet i helga.
veg_1
Mye folk var samlet for å overvære snorklippingen ved Nako krysset. (Foto: Geir Tøvik)
veg_2
Etterpå var det å prøve veien. Et gammelt hus, "Trøa" måtte saneres bot, ellers er vel alt som før.  Men sikkerhet langs denne sterkt trafikkerte veien er blitt mye bedre.(Foto: Geir Tøvik)
veg_3
De gående eller syklende er nå adskilt fra store deler av Utheimsmyra, en beryktet fartsetappe for alt med motor på Averøya. Egil T. sin hjemmetrimmede Tempo Trigger på 50 ccm kunne nå 80 her sei dæm. (Foto: Geir Tøvik)
veg_4
Bilde innover i bygda. Gangveien går helt til Rangøy-krysset. Æres den som har fått til dette her. (Foto: Geir Tøvik)