vega_liteEtterlengtet

Endelig har noen tatt affære med å anlegge en gangvei fra uti Myra og over til Brunsvika. Brødrene Knutsen har kjøpt inn traktor og materialer og i første omgang sammen med andre laget en bru over bekken som går ned til Brunsvika. Det tas sikte på å gruslegge og planere denne veien slik at også den med rullestol kan bruke den. For turgåere er dette virkelig gode nyheter. Vi mener kommunen må komme på banen vedrørende denne nye etterlengtede passasjen mellom bydelene. Det er et prisverdig tiltak de har satt i gang her uti Myra, som blir til glede for mange i framtiden.
vega_2
Det er her nedenfor vestligste blokka i Margretes fryd at det nå lages gangvei. Velforening er startet som foreløbig har 15 husstander som medlemmer sier brødrene Knutsen med John Mikael og Tor i spissen. Faktisk er det også planer på sikt om å lage bedre vei rundt Mastadhaugen (t.v på bildet). Det blir nærmest første kyststi her i byen.
vega_3
Det er bare å gratulere med nybrua mellom Myra og Brunsvika . Det er bare å ta av seg hatten for de 4 Knutsen-brødrene for arbeidet og planene som blir satt ut i livet. Nils Rognskog  og Bjørn Gellein har arbeidet mye med brua her.