dalbr z

En damesykkel står ved Dalabrekka 21. Merket er Cycletrack City.
dalbr 1