bic z

 

Tekst/foto:  Jarl A. Røbech

NOEN SOM SAVNER EN SYKKEL?

Denne sykkelen har stått i flere døgn ved garasjene i krysset Karihola/Garnveien ute i Karihola. Merket er Yosemite ATB / Biltema.
bic 1