bunp zzz

En person er kjørt til sykehus etter at en personbil og en av brannvesenets biler kolliderte ved lysreguleringen for gangfeltet ved det gamle slakteriet på Wilh. Dalls vei.
bunp 2
Personbilen fikk omfattende skader. En buss som kjørte ut på Wilhelm Dallsvei holdt også på å bli truffet ifølge vitner på stedet. Det var fra denne bilen ambulansen hentet en person.
bunp 1
Brannbilen er en utrykkingsvogn for vakthavende.
bunp 3
Brannfolk rydder og politiet merker opp som er vanlig når personskader skal etterforskes.
bunp 6
Travelt for utrykkingsmannskaper. To trafikkulykker med personskade med kort mellomrom.