Traa_xxxMørefeltene

Fra en leser i fiskerikretser sørpå får vi denne meldingen:  Det er en ting som er helt forkastelig og som jeg synes ikke rette vedkommende tar tak i. Når silda nå har lagt enorme mengder rogn på havets bunn, så kommer jaggu det som kan "krype og gå"av bunntrålere for å fiske oppi denne rogna med de enorme ødeleggelsene det medfører.Hvis en ser på sporinga(AIS) , så ser en at flåten ligger og tauer midt i gytefeltene.
Havforskningsinstituttet om sild:

Den norske vårgytende silda har hovedgyting utenfor Møre i februar– mars, men gyter også langs kysten av Nordland og Vesterålen. Silda legger eggene på bunnen, der de klekker etter ca. tre uker. De nyklekte larvene driver med strømmen nordover langs kysten, og driver inn i Barentshavet tidlig på sommeren.
Traa_1
Bunntrålere blir sluppet løs i gytefeltet for norsk vårgytende sild, noe som er helt forkastelig står det i meldingen vi har fått. (Båt: Illustrasjonsbilde/ sporingsbilde fra Sunnmørskysten tirsdag kveld)

Meldinger til Brunsvika.net  sier at mannskap på trålere er fortvilte fordi posene er seige av rogn og melke fra bunnen. Når det slepes trålredskaper gjennom disse feltene av en større mengde trålere sier det seg selv at dette må være elendig  forvaltning av ressursene som skal komme senere, kommer det på e-posten fra folk som kjenner næringen.