Det har vært mulig å kjøre kostnadfsfritt til Averøya en tid torsdag  da bomsystemet har vært ute av drift.