aslak_zzzz

Et litt merkelig kulturminne på en haug oppe i en dal 1,5 km fra Hustadvika. Aslaksteinen; en topp 200 meter over havet der det etter sigende skal ha vært en bygdeborg hvor folk forskanset seg i fogderistrid på fra Kristi fødsel for 2000 år til 1000 år siden.
aslak_1
Oppe på denne haugen skal bygdefolk forskanset seg når andre røverbander kom fra fjerne fogderier. Her har det vært lett å forsvare seg, og det er funnet kull etter bål og bronsjesaker oppe på toppen her. I området her er det funnet 150 gravrøyser. Det er påvist over 300 slike "bygdeborger" i Norge.
aslak_2
Fra en bygdeborg som Aslaksteinen: Slik er foderistrid her i distriktet framstilt på på en plakat fra Kulturminneforvaltningen i Fræna/ Fylket. Sammenlignet med sykehussaken er det heller lite fakkeltog og avispolemikk dette her da.
aslak_3
Store kystgravrøyser ute ved Hustad minner om at personer med betydelig rang har holdt til her. Blandt annet hadde en av norges konger , Øystein (1100 tallet) sete ved Hustad kirke. Grunnen var lettdrevet jordbruksland og kanskje god oppsikt med annet folkeferd som dro langsmed kysten i et eller annet ærend.