Et sjømerke har slitt seg et sted på kysten utenfor Averøya eller lenger sør. Staken ble funnet i går, og har lagt seg i en bukt som kalles Havna en knapp kilometer sørvest for fiskeværet Sveggesundet.

merke 1

Det var Hermann Rune Kronborg som kom over sjømerket. Han har varslet Kystverket som sier de ikke har fått rapport om manglende staker i leia. Mest sannsynlig er det kjetting under staken. Kystverket er ventet for å se på hvordan de skal hente den. Så er det store spørsmål hvor dette kommer fra. Det er mange slike sørøver leia utenfor Averøya og Hustadvika.