alp_zz

Fiskere og dykkere og skip som passerer er en del av dagene som går nå i slutten av august.
alp_1
"Thor Alpha" passerer Eaholmen i Brunsvika der noen dykkere holdt på i dag. Fisketurister i en utleiebåt borte ved Averøy-landet.