Ved 18 tiden foregår det søk i havnebassenget i Kristiansund. Brunsvikanet har ikke bragt på det rene hva som er skjedd, men det skal etter funn av en rullestol ved kaikanten ha vært slått alarm. Mannskaper fra brannvesen med beredskapsbåt og politipatruljer deltar. Kystvaktskipene "Tyr" og "Njord" er også inne i byen, og det er også sett at mob-båt derfra er satt på vannet.
sssnj 1
Det foregår søk i sjøen i havna ved 18 tiden torsdag.

sssnj 3
Mann overbord-båten til kystvaktskipet "Njord" er også satt inn i søket får vi opplyst fra forbipasserende.Det skal ha vært noen barn som har dratt rullestolen fra Amfi dit, så aksjonen ble avblåst etter en tid.