vann_xx

I kveldningen holdt folk fra vannverket i kommunen på å søke etter lekkasjer på ledningsnettet. Mye nytt utstyr basert på datateknologi er kommet de senere år.
vann_1
Terje Hannasvik med utstyr som lytter på ledninger.
vann_2
Hvis sus kan høres settes slike sensorer ut på ledningene på flere steder. De sette gjerne opp om natten når det er stille, og sender signal opp til en PC . Står slike på forskjellige steder kan lekkasjen lokaliseres nokså nøyaktig.
vann_3
Sensorer var det mange av i kommunebilen. Fordelen med systemet er at man slipper å grave opp for å komme til en lekkasje. Kjempelekkasjer avslører seg selv får vi høre.
vann_4
Terje Hannasvik ved vannverkets nye bil som har det mest moderne søkeutstyr. Han sier ellers at vannforbruket i byen ligger på rundt 180 liter i sekundet grovt regnet.