Det begynner å blir dypt hvor brønnrammene på det gigantiske Ormen Lange gassfeltet settes ned på havbunnen 120 km vest for Kristiansund. Ifølge Norske Shell er den siste rammen satt ned på hele 925 meters dyp, noe som er rekord i norsk og europeisk olje/gass-sammenheng. I tillegg er det det kjørt 110.000 tonn stein med de kjente steinbåtene som fundament under brønnrammer og rørledninger for at de skal ligge fast og stødig.
orm 1
Deler av brønnrammer på Vestbase i Kristiansund. Det begynner å blir dypt når de svære rammene skal settes ned på 925 meter. Det er tilnærmet like dypt som Reinsfjellet i Gjemnes er høyt.
acer
Undervannskonstuksjon fraktes ut fra Kristiansund på "Skandi Acergy".
orm 12
Brønnrammen til venstre ligger om lag 100 meter dypere enn de andre på bunnen. Det skapte utfordringer da det var mye mere løsbunn. Rammen er på hele 950 tonn; litt av et løft på slike dyp. Alt arbeid i sjøen foregår ved hjelp av undervannsroboter. Ormen Lange gassfeltet har flere eiere Tilnærmet:  Petoro A/S 36 %, Statoil 29 %, Norske Shell 17 %, Dong Energy 10 % og Exxon 7 %. Feltet inneholder ufattelige 375 milliander kubikkmeter gass i tillegg 22 millioner kubikkmeter kondensat.(Skisse: Norske Shell A/S)