lt35_b


Svein Olaf Angvik fra Brunsvika havnet i all hast til Haukeland med helikopter og fly for trykkammerbehandling etter dykking lørdag. Han har vært gjennom 3-4  kammerbehandlinger, der nitrogenboblen har satt seg i "gyroskopet" i hodet, som han sier. Han sier til BN at det er folk som vet hva de holder på med her, så han hilser fra Bergen med at han er under kontroll med all slags prøver her og der..før han skulle inn i ny trykkammerbehandling.
t35_1
Svein Olaf Angvik ble sendt til Bergen etter et normaldykk. Han hilser til alle at han er ved godt mot og har proffe team innen dykkermedisin og  det best teknologiske utstyr rundt seg. Flyturen i storm søretter kysten i helikopter og luftambulanse skulle han visst komme tilbake til.