Svenske dykkere og eventyrere har gjort sensasjonelle vrakfunn fra 1500 og 1600 tallet i Østersjøen. To store skip er funnet, det ene er regalkskipet "Mars" som gikk ned i 1564, og nå er også det store svenske regalskipet "Svärdet" som forliste sammen med "Kronan" i 1676 funnet på 70 meters dyp. Begge disse skipene sank etter trefninger med hollenderne og danske skip ved Øland i Østersjøen. Skipene er bygd i massiv eik, og treverket har klart oppholdet godt grunnet av det omtent er fravær av pelemark i dette farvannet.
svar 1
Det er helt sensasjonelle funn som er gjort. Her står altså bronsjekanonene ut gjennom portene på havbunnen. Det er innført fiske, ankring og dykkerforbud på dette stedet. Svenske marinarkeologer skal kartlegge funnene. (Foto: Bladet Dykking/ Youtube)
svar 2