roer_zz

Det var svære rør som ble lastet opp og skulle norover veiene med semitrailer fra Oss Nor i Melkvika i dag."Raisere" blir de kalt på fagspråket. De er både 50 og 60 fot lange. 
roer_1
Rørene brukes til foring og oppdrift på borestrengen som går nedover i havet under leteboring. Litt av en transport på vinterveier norover.
roer_2
Oss Nor har bygd opp solid kompetanse i vedlikehold av de svære mengder med slike rør som brukes ved all leteboring på norsk sokkel.