På Sentrum legesenter i Konsul Knudtzonsgate er det kommet på plass en fiks betalingssentral.Mulig er dette den første her i byen, og den letter arbeidet mye for de i skranken.
doktor
Terminalen tar mynt, sedler og betalingskort og den skriver ut kvittering. Her ver det bare å  slå inn fødselsnummer så ordner systemet resten. Fiks løsning.