Det har vært et trafikkuhell på Rensvikkrysset på Freiøya nå rett før klokka 16. Etter meldinger fra folk som er på stedet skal det ikke være noe voldsom krasj.
shell
Kollisjon i krysset på Rensvik. Det er litt trøbbel med det trafikkale og opphopning av biler. Brannvesen har vært her litt senere og spylt veibanen grunnet oljesøl.(Foto: Albert Iversen)