Det skal ha vært et trafikkuhell med utforkjøring på Nerlandsflata mot Kvalvåg ved 17:30 tiden får vi opplyst av en leser  som har passert stedet. Politi er på stedet og ambulanse har også vært der. Mere om saken er ukjent.