futti_zzFutura/ Verkstedveien

Tilkomsten fra bedriftene i Verkstedveien til det lysregulerte fotgjengerfeltet ved Futura er heller en tarvelig affære.
futti_1
Mye brukt gangvei ned til lysreguleringen. Da det var is her var det helt uframkommelig. Dette burde noen få orden på etter hvert. Hva med de mange bevegelseshemmede?