tarra zz

I dag har det vært taretråling i området utenfor Atlanterhavsveien. 3 båter holdt på til langt på kveld.
tara 1
"Tarefjord" 1,7 km nord for Storseisundbrua. (300 mm+ 1,4 x konverter)

tarra 2
En annen taretråler prøvde "lykken" oppe i fjæresteinene ved Strømsholmen rett nord for AH veien før den gikk sørover til mottaket.
tarra 3
Her losses taren onsdag kveld på Smørholmen taremottak .Normal dagslast pr. båt er på ca 125 tonn. I  løpet av året leveres det rundt 50.000 tonn fra Smørholmen. Det er stort sett bare kveldslevering, og det betyr at  arbeidstiden er fra kl 16-17 om kvelden til over midnatt.